ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012

Posted on 04/02/2012. Filed under: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ |

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012)

 

 Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν το συνολικό ποσό της σύνταξης (για ασφαλισμένους πριν το 1993)

 

1.      Ο συντάξιμος μισθός (τελικός μέσος μισθός)

2.      Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης

3.      Τα οικογενειακά βάρη

4.      Τα Βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα

5.      Κατώτατα όρια σύνταξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών

Posted on 24/05/2011. Filed under: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ |

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 4 & 5 του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις«, σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας, εργαζομένου ηλικίας 55-64 ετών, ανεξάρτητα αν πρόκειτα για ομαδική ή μεμονομένη απόλυση, εφόσον αυτός παραμένει άνεργος, έχει το δικαίωμα της αυτασφάλισης, το οποίο ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία της σύμβασης.

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετάσχει ο εργοδότης που προέβη στην απόλυση, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία χρόνια κατα ποσοστό:

α) 50% για ασφαλισμένους ηλικίας 55-60 ετών

β) 80% για ασφαλισμένους ηλικίας 60 ετών συμπληρωμένων έως 64

Το υπόλοιπο κόστος της αυτασφάλισης το αναλαμβάνει ο Ο.Α.Ε.Δ. υλοποιώντας ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, καλύπτονταςτο υπόλοιπο 50% ή 20% αντίστοιχα.

Αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποβολής της σχετικής δήλωσης του δικαιώματος αυταασφάλισης είναι το Υοκατάστημα του τόπου εργασίας. Στην αίτηση εκτός των πλήρων στοιχείων του ασφαλισμένου, θα επισυνάπτεται η καταγγελία συμβάσεως εργασίας.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Posted on 09/04/2011. Filed under: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ |

Τα κατορθώματα των κ. Λοβέρδου & Κουτρουμάνη

Εποχή: Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Η κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης άρχισε το 1992 από την κυβέρνηση της Ν.Δ. και με  αρχιτέκτονα τότε τον  Δ. ΣΙΟΥΦΑ και στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες πέντε (5) παρεμβάσεις!!

Μία με τον ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ (ΠΑΣΟΚ) το 2001 και άλλη μία με τον ΜΑΓΓΙΝΑ (Ν.Δ.) το 2007 κατέληξαν σε αποτυχία χωρίς αποτελέσματα και όχι μόνο.

Το 2002 με τον ΡΕΠΠΑ (ΠΑΣΟΚ) και το 2008 με  την ΠΕΤΡΑΛΙΑ (Ν.Δ.),  εντείνονται οι προσπάθειες της διάλυσης χωρίς όμως  και να ολοκληρώσουν.

Η Πέμπτη παρέμβαση το 2010 και εντελώς διαφορετικά από πριν, είναι θανατηφόρα. Με κατοχική κυβέρνηση και αρχηγό τον Λοβέρδο & με υπαρχηγό τον Κουτρουμάνη   έδωσαν τη χαριστική βολή.

Μειώνονται δραματικά οι συντάξεις, στο 50% του μισθού από το 80% που αρχικά ήταν, καταργείται η 13η και η 14η σύνταξη,  παρακράτηση έως και 10%, έωλες οι επικουρικές συντάξεις, καταργούνται τα βαριά επαγγέλματα,  οι απαιτούμενοι χρόνοι ασφάλισης και τα όρια ηλικίας έγιναν απλησίαστα, ενώ οι γυναίκες κρίθηκαν ένοχες.

Δεν βλέπουν και δεν ακούν για το 1.100.000 ανασφάλιστους, δεν κάνουν λόγω για 80 δις € οφειλές του κράτους (αποθεματικά των ταμείων) ούτε για την εισφοροκλοπή, ούτε για 15δις € χρέη των εργοδοτών, ούτε για 12,5δις € χρέη του κράτους.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1993

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη όταν έχουν ορισμένο χρόνο ασφάλισης και το απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Πλήρη σύνταξη, νοούνται οι συντάξεις που αναλογούν στις ασφαλιστικές εισφορές και το συνολικό χρόνο ασφάλισης.

 

Μειωμένη σύνταξη, νοούνται οι πρόωρες συντάξεις με μικρότερα όρια ηλικίας και είναι μειωμένες κατά 0,5% για κάθε 1μήνα ή 6% για κάθε 1έτος που υπολείπεται από τα όρια ηλικίας της πλήρους σύνταξης.

Για την μειωμένη σύνταξη, επιπλέον απαιτείται ασφαλιστικός δεσμός, δηλαδή τουλάχιστο από 100 ημέρες ασφάλισης το χρόνο, τα τελευταία 5 έτη πριν από την συνταξιοδότηση.

ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ:

 

1)  Με 15 χρόνια ή 4.500  ημέρες ασφάλισης.

 

Πλήρη:

Για  άνδρες ηλικία 65 ετών.

Για τις γυναίκες αντί του 60ου έτος που ισχύει σήμερα, από το 2011 και κάθε χρόνο θα προστίθεται επιπλέον 1 έτος μέχρι την συμπλήρωση του 65ο έτος.

Έτος συμπλήρωσης Ημέρες ασφάλισης Όριο ηλικίας
2010     4.500    60
2011     4.500    61
2012     4.500    62
2013     4.500    63
2014     4.500    64
2015     4.500    65

Δηλαδή, όσες θα είναι 60 ετών το 2011  θα δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 61 ετών. Όσες θα είναι 60 ετών το 2012 θα δικαιούνται σύνταξη στην ηλικία 62 ετών κ.ο.κ..

Μειωμένη:

Για  άνδρες ηλικία 60 ετών.

Για τις γυναίκες αντί του 55ου έτος που ισχύει σήμερα, από το 2011 και κάθε χρόνο θα προστίθεται επιπλέον 1 έτος μέχρι την συμπλήρωση του 60ο έτος.

 

Έτος συμπλήρωσης Ημέρες ασφάλισης Όριο ηλικίας
2010     4.500    55
2011     4.500    56
2012     4.500    57
2013     4.500    58
2014     4.500    59
2015     4.500    60

 

Δηλαδή, όσες θα είναι 55 ετών το 2011  θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στην ηλικία 56 ετών, όσες θα είναι 55 ετών το 2012 θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στην ηλικία 57 ετών κ.ο.κ..

 

 

2) Με 10.000 ημέρες ασφάλισης

 

Για τους άνδρες ηλικίας 62 ετών & 10.000 ημέρες ασφάλισης  από το 2011 ανακαθορίζεται στο 63ο έτος και κάθε επόμενο έτος προστίθενται 6 μήνες μέχρι τη συμπλήρωση του 65ουέτος.

Έτος συμπλήρωσης  Ημέρες ασφάλισης Όριο ηλικίας
   2.010     10.000    62
   2.011     10.000    63
   2.012     10.000    63,5
   2.013     10.000    64
   2.014     10.000    64,5
   2.015     10.000    65

Για τις γυναίκες, ηλικίας 57ο ετών & 10.000 ημέρες  που ισχύει σήμερα, το 2011 προστίθεται 1 χρόνος και στο εξής από 6 μήνες το χρόνο και μέχρι την συμπλήρωση του 60ου έτους, καθώς και 400 ημέρες ασφάλιση για κάθε έτος και μέχρι τις 12.000 ημέρες.

Έτος συμπλήρωσης Ημέρες ασφάλισης Όριο ηλικίαςγια πλήρη Όριο ηλικίαςγια μειωμένη
   2.010      10.000    57    55
   2.011      10.400    58    56
   2.012      10.800    58,5    56,5
   2.013      11.200    59    57
   2.014      11.800    59,5    57,5
   2.015      12.000    60

Κατοχύρωση:

Τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το έτος που συμπληρώνονται οι 10.000 ημέρες ασφάλισης.

Δηλαδή όσοι και όσες το 2010 συμπληρώνουν 10.000 ημέρες ασφάλισης, κατοχυρώνουν οι άνδρες το 62ο έτος και οι γυναίκες το 57ο έτος για πλήρη ή το 55ο έτος για μειωμένη.

Όσοι και όσες συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες το 2011, οι άνδρες κατοχυρώνουν το 63ο έτος και οι γυναίκες το 58ο έτος για πλήρη ή το 56ο έτος για μειωμένη, οι γυναίκες όμως για να συνταξιοδοτηθούν θα απαιτούνται και επιπλέον 400 ημέρες.

Όσοι και όσες συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες το 2012, κατοχυρώνουν οι άνδρες το 63,5ο έτος και οι γυναίκες το 58,5ο έτος για πλήρη ή  το 56,5ο έτος για μειωμένη, οι γυναίκες όμως για να συνταξιοδοτηθούν θα απαιτούνται και επιπλέον 800 ημέρες κ.ο.κ..

3)  Με 10.500 ημέρες ασφάλισης (35ετία)  

 

Με 10.500 ημέρες ασφάλισης & ηλικία 58 ετών. Από το 2011 ο χρόνος αυτός αναπροσαρμόζεται στις 12.000 ημέρες (300 ημέρες ανά έτος) και η ηλικία σταδιακά αυξάνεται στο 60ο έτος.

Έτος συμπλήρωσης Ημέρες ασφάλισης Όριο ηλικίας
   2.010    10.500    58
   2.011    10.800    58
   2.012    11.100    59
   2.013    11.400    60
   2.014    11.700    60
   2.015    12.000    60

Κατοχύρωση:

Τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το έτος που συμπληρώνονται οι 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Δηλαδή όσοι συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2010,  κατοχυρώνουν  την ηλικία 58 ετών.

Όσοι θα συμπληρώσουν 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011,  κατοχυρώνουν την ηλικία 58 ετών, όμως θα απαιτούνται επιπλέον 300 ημέρες ασφάλισης κ.ο.κ..

4)    Με 11.100 ημέρες ασφάλισης (37ετία)

Με 11.100 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας. Η διάταξη από το 2011καταργείται.

Κατοχύρωση:

Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τις 11.100 ημέρες πραγματικής ασφάλισης έως 31.12.2010 δικαιούνται σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.


ΒΑΡΙΑ &ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ :

1) Με 15 χρόνια:

Με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τι οποίες οι 3.600 να είναι σε βαριά επαγγέλματα και εξ αυτών οι 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία  13 χρόνια.

Για  άνδρες ηλικία 60 ετών.

Για τις γυναίκες αντί του 55ου έτος που ισχύει σήμερα, από το 2011 και κάθε χρόνο θα προστίθεται επιπλέον 1 έτος μέχρι την συμπλήρωση του 60ο έτος.

Έτος συμπλήρωσης Ημέρες ασφάλισης Όριο ηλικίας
2010     4.500    55
2011     4.500    56
2012     4.500    57
2013     4.500    58
2014     4.500    59
2015     4.500    60

Κατοχύρωση:

Τα όρια ηλικίας εξαρτώνται από το έτος που συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης.

Δηλαδή όσες γυναίκες το 2010 έχουν συμπληρώσει 4.500 ( 3.600 βαρέα) θα δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Όσες θα συμπληρώσουν το 2011 θα δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 56 ετών κ.ο.κ..

 

2)    Με 10.500 (35ετια).

 

Με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 7.500 ημέρες στα βαριά και ανθυγιεινά  επαγγέλματα & ηλικία 55 ετών για πλήρη σύνταξη και σε ηλικία 53 ετών για μειωμένη.

Από το 2011 το όριο ηλικίας ανακαθορίζεται στο 60ο έτος με προσθήκη 9 μήνες ανά έτος.    

Έτος συμπλήρωσης Ημέρες ασφάλισης Όριο ηλικίας για πλήρη Όριο ηλικίας για μειωμένη
   2.010    10.500  55  53
   2.011    10.500  55  & 9 μήνες  53  & 9 μήνες
   2.012    10.500  56  & 6 μήνες  54  & 6 μήνες
   2.013    10.500  57  & 3μήνες  55  & 3μήνες
   2.014    10.500  58  56
   2.015    10.500  58  & 9μήνες  56  & 9μήνες
   2.016    10.500  59  & 6 μήνες  57  & 6 μήνες
   2.017    10.500  60  58

Κατοχύρωση:

Τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης από τα οποία τα 7.500 στα ΒΑΡΕΑ.

Δηλαδή  όσοι/ες συμπληρώνουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης το 2010, δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 55 ετών για πλήρη και 53 ετών για μειωμένη.

Όσοι/ες συμπληρώνουν το 2011 θα δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 55& 9 μήνες για πλήρη ή 53&9 μήνες για μειωμένη κ.ο.κ..

 

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ:

 

Γυναίκες – μητέρες με ανήλικα παιδιά και 5.500 ημέρες ασφάλισης δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και μειωμένη σε ηλικία 50 ετών.

Η διάταξη αυτή σταδιακά από το 2011 καταργείται.

 

Έτος συμπλήρωσης Ημέρες ασφάλισης Όριο ηλικίαςΓια πλήρη Όριο ηλικίαςΓια μειωμένη
2010     5.500    55    50
2011     5.500    57    52
2012     5.500    60    55
2013     5.500    65    60

 

Κατοχύρωση:

Εδώ η κατοχύρωση γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Εξαρτάτε από το έτος συμπλήρωσης των  5.500 ημερών ασφάλισης & ανήλικο παιδί.

Δηλαδή όσες γυναίκες έως το 2010 έχουν ανήλικο παιδί  και 5.500 ημέρες ασφάλισης δικαιούνται μειωμένη σύνταξη 50 ετών ή πλήρη 55 ετών.

Όσες συμπληρώνουν το 2011, θα δικαιούνται μειωμένη στην ηλικία των 52 ετών ή πλήρη στην ηλικία 57 ετών, κ.ο.κ..

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

 

1) Δεύτερη σύνταξη:

Ασφαλισμένοι που ήδη παίρνουν σύνταξη από άλλο Ταμείο (πλην ΟΓΑ) δικαιούνται πλήρη σύνταξη με 6.000 ημέρες ασφάλισης σε ηλικία 65 ετών για άνδρες και 60 ετών για γυναίκες ή μειωμένη σύνταξη κατά 50% με 4.800 ημέρες ασφάλισης.

Το όριο ηλικίας 60 ετών που απαιτείται για γυναίκες, από το 2011 και κάθε χρόνο αυξάνεται κατά ένα (1) έτος και μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους.

2) Οικοδομικά – ΟΤΑ

          Με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε βαριές οικοδομικές  εργασίες ή στην καθαριότητα (ΟΤΑ) και από αυτές 1.000 την τελευταία 13ετία ή 4.500 ημέρες ασφάλισης όλες σε βαριές οικοδομικές εργασίες και από αυτές 500 την τελευταία 13ετία και όριο ηλικίας 58 ετών για τους άνδρες και 53 ετών για τις γυναίκες.

 

(3)  Μητέρες ή πατέρες με ανάπηρα τέκνα.

Με 7.500 ημέρες ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας για έναν από τους δύο γονείς, με ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

4) Σύζυγοι αναπήρων.

Με 7.500 ημέρες ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας με ανάπηρο/η σύζυγο σε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

5) Σύνταξη αναπηρίας.

Για ασφαλισμένους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω από κοινή νόσο, με 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 300 ημέρες ασφάλισης για ηλικίες κάτω των 21 ετών με προσθήκη 120 ημέρες το χρόνο άνω των 21 ετών ή 1.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 600 ημέρες τα τελευταία 5 χρόνια.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.

Από το 2011 δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων ασφάλισης όπως:

α) ο  χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας

β) ο χρόνος γονικής άδειας

γ) ο χρόνος επιδότησης ασθένειας και ανεργίας (300+300)

δ) ο  χρόνου εκπαιδευτικής άδειας

ε) ο χρόνος σπουδών για απόκτηση πτυχίου

στ) ο χρόνος ανεργίας ( κενοί ανασφάλιστοι χρόνοι κατά τον εργάσιμο βίο).

ζ) ο χρόνος κύησης και λοχείας

η)  ο χρόνος απεργίας.

θ)  χρόνος ανατροφής παιδιών.

η) ο χρόνος μαθητείας (stage)

  • Για αναγνώριση πλασματικών χρόνων απαιτείται αίτηση έως 31/12/2013.

 

Προσοχή η αναγνώριση πλασματικών χρόνων θα πρέπει να γίνεται στοχευμένα καθώς ορισμένοι εξ αυτών χρόνοι, είναι χωρίς εξαγορά αλλά δεν υπολογίζονται στη σύνταξη, άλλοι κοστίζουν περισσότερο καθώς υπολογίζονται με τον συνολικό μισθό και άλλοι λιγότερο αφού υπολογίζονται με το κατώτατο βασικό ημερομίσθιο

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2010

 

Νικολάου  Κώστας

 

Μέλος

Διοικούσας Επιτροπής

ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

nikolaou@kepea.gr

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Posted on 22/03/2011. Filed under: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ |

Για 25 χρόνια σύνταξη, αρκούν οι εισφορές των εργαζόμενων!

 

Εποχή:  24 Μαΐου 2010

Έκτη «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση» μέσα σε 18 χρόνια. Οι δύο ήσαν άκαρπες καθώς αποσύρθηκαν και ανάγκασαν σε παραίτηση τους αντίστοιχους υπουργούς (τον Γιαννίτση αρχικά και τον Μαγγίνα αργότερα). Οι άλλες τρεις (επί Σιούφα και επί Ρέππα, Πετραλιά,) το μόνο με το οποίο ασχολήθηκαν και το μόνο που έκαναν ήταν να μειώσουν τις συντάξεις των εργαζομένων και να αυξήσουν τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Του
Κ. Νικολάου*

Πριν ακόμα στεγνώσει καλά η μελάνη των μεταρρυθμίσεων αυτών και παρά τις εγγυήσεις ότι εξασφαλίζουν συντάξεις σε βάθος χρόνου, με το που αναλαμβάνουν οι Λοβέρδος – Κουτρουμάνης, παρά τις αντίθετες προεκλογικές εξαγγελίες, αναγγέλλουν την έκτη μεταρρύθμιση.

Αυτή τη φορά, η μεταρρύθμιση είναι θανατηφόρα. Μειώνονται δραματικά όλες οι συντάξεις καθώς το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι κάτω και από το 50% του μισθού με 35 χρόνια, από 70% που ισχύει σήμερα. Εξομοιώνονται όλα τα όρια ηλικίας στο 65ο έτος με πλήρη σύνταξη και στο 60ο έτος με μειωμένη (6% το χρόνο, 30% τα 5 χρόνια) για όλες τις κατηγορίες, δημεύεται η 13η και 14η σύνταξη. Εισάγεται νέος ΛΑΦΚΑ, τινάζονται στον αέρα όλες οι επικουρικές συντάξεις.

Τα «επιχειρήματα» που χρησιμοποιούν προκειμένου να πείσουν την κοινή γνώμη ότι οι συντάξεις είναι μεγάλες και πως το κράτος δεν αντέχει, ξεπερνούν τα όρια τρέλας.

Οι συντάξεις των εργαζομένων δεν είναι προνοιακά επιδόματα, ώστε να εξαρτώνται από την αντοχή του κράτους, καθώς για τις συντάξεις που λαμβάνουν σήμερα οι συνταξιούχοι έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, και για το λόγου το αληθές παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία για το κεφάλαιο των ασφαλιστικών εισφορών και το κόστος των συντάξεων.

Οι εισφορές

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι 6,67% από τον εργαζόμενο και 13,33% από τον εργοδότη, που και αυτές είναι του εργαζόμενου, αφού υπολογίζονται στο εργατικό κόστος, και 10% από το κράτος.

Η κρατική χρηματοδότηση προβλέπεται από την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας ν. 3251/1955, το ποσοστό 10% από το ν. 2084/92 και με το ν. 3029/2002 αντικαταστάθηκε σε 1% επί του ΑΕΠ, με την εγγύηση του κράτους για την καταβολή των συντάξεων.

Συνεπώς, στον κουμπαρά των εργαζομένων και για κάθε έναν χωριστά, μπαίνουν 30% των αποδοχών του, είτε 360 ευρώ το μήνα, για μισθό 1.200 ευρώ.
Κάθε μήνα 360 ευρώ επί 14 μισθούς = 5.040 ευρώ το χρόνο. Επί 35 χρόνια = 5.040 ευρώ επί 35 = σύνολο 176.400 ευρώ.

Επιπλέον, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αξιοποίηση των αποθεματικών αυτών, η οποία με έναν πρόχειρο υπολογισμό και μόνο με 1% απόδοση, αποφέρει τουλάχιστον 32.000 ευρώ κατά την διάρκεια του εργάσιμου βίου και άλλα 20.000 ευρώ κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης σύνολο 52.000 ευρώ. Με 2% απόδοση θα έχουμε επιπλέον άλλα 52.000 ευρώ σύνολο 104.000 ευρώ και με απόδοση 3% θα έχουμε άλλα 52.000 σύνολο 156.00 ευρώ.

Έτσι, ο κουμπαράς του μισθωτού των 1.200 ευρώ, με απόδοση 1% θα έχει συνολικό κεφάλαιο 228.400 ευρώ, με απόδοση 2% θα έχει συνολικό κεφάλαιο 280.400 ευρώ και με απόδοση 3% το συνολικό κεφάλαιο θα είναι 332.400 ευρώ.

Οι συντάξεις

Οι συντάξεις των εργαζομένων υπολογίζονται με 2% για κάθε χρόνο ασφάλισης, δηλαδή με 35 χρόνια 70% των συντάξιμων αποδοχών. Έτσι, ο παραπάνω μισθωτός των 1.200 ευρώ δικαιούται 70% του μισθού = 840 ευρώ μηνιαία σύνταξη.

Για κάθε χρόνο = 840 ευρώ επί 14 συντάξεις = 11.760 ευρώ το χρόνο.

α. Με απόδοση 1% και κεφαλαίο 228.000 ευρώ δια 11.740 ευρώ = 19,4 δηλαδή για 19,3 χρόνια σύνταξη.

β. Με απόδοση 2% και κεφάλαιο 280.000 ευρώ δια 11.740 ευρώ = 23,8 ίσο δηλαδή με 23,8 χρόνια σύνταξη.

γ. Με απόδοση 3% και κεφάλαιο 332.400 ευρώ δια 11.740 ευρώ = 28,3 δηλαδή έως και 28,3 χρόνια σύνταξη.

Συνεπώς τα χρήματα των ασφαλιστικών εισφορών είναι τόσα που αρκούν όχι μόνο για τις σημερινές συντάξεις, αλλά και για ακόμα καλύτερες και για μεγαλύτερο χρόνο.

Γιατί τα Ταμεία έχουν πρόβλημα;

Το κράτος συστηματικά παραβίασε τον κουμπαρά των εργαζομένων και τον άνοιξε πριν την ώρα του, χρησιμοποιώντας όλα τα αποθεματικά των Ταμείων σαν να ήταν δικά του και τα Ταμεία σαν τσιφλίκι του:

α. Έως το 1980 όλα τα αποθεματικά ήταν στην Τράπεζα Ελλάδας με μηδενικό επιτόκιο, τη στιγμή που ο πληθωρισμός έτρεχε με 20-25%, (αφαιρέθηκαν πάνω από 80 δισ.)

β. Δίνονται συντάξεις κοινωνικού και ρουσφετολογικού χαρακτήρα, όπως η «εθελούσια έξοδος», χωρίς να καταβάλλονται οι ανάλογες εισφορές.

γ. Ασκείται κοινωνική πολιτική (προνοιακά επιδόματα) με χρήματα των Ταμείων, χωρίς όμως να επιστρέφονται τα αντίστοιχα ποσά.

δ. Το κράτος ουδέποτε ανταποκρίθηκε σε ασφαλιστικές εισφορές (10,5 δισ. μόνο από τα τελευταία χρόνια).

ε. Με τις επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις χαρίζουν ασφαλιστικές εισφορές (8 δισ. τα χρέη των εργοδοτών)

ζ. Το 30% αγγίζει η εισφοροδιαφυγή και στους 1.100.000 εργαζόμενους αγγίζει η ανασφάλιστη εργασία.

Τα τρικ Λοβέρδου – Παπακωνσταντίνου

Όπως είναι γνωστό το κράτος, μέσα από τον ΟΓΑ, χορηγεί συντάξεις 360 ευρώ σε όλους τους ανασφάλιστους με εισοδηματικά κριτήρια και σε ηλικία των 65 ετών. Την σύνταξη αυτή λαμβάνουν πάνω από 1.000.000 Έλληνες και το κόστος ξεπερνάει τα 5 δισ. ευρώ το χρόνο.

Όταν, όμως, οι υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών μιλούν για συντάξεις, σκοπίμως προσθέτουν τις παραπάνω συντάξεις με τις συντάξεις των εργαζομένων που αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές.

Ο συνυπολογισμός των συντάξεων που αναλογούν σε ασφαλιστικές εισφορές με τις συντάξεις πρόνοιας που χορηγεί το κράτος, δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια να φορτωθούν οι συντάξεις πρόνοιας σε όσους πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές.

Δηλαδή, μειώνουν τις συντάξεις των εργαζομένων, για να καλύψουν υποχρεώσεις του κράτους, όπως οι συντάξεις πρόνοιας, και με τον τρόπο αυτό προσπαθούν όχι απλά να αποσύρουν το κράτος από την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων -αυτό έγινε ήδη καθώς το κράτος χρωστάει στα Ταμεία- αλλά να φορτώσουν στους εργαζόμενους και τα

Ταμεία επιπλέον βάρη δηλαδή το κόστος των προνοιακών συντάξεων.

 

* Ο Κώστας Νικολάου είναι μέλος της διοικούσας επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ

Posted on 22/03/2011. Filed under: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ |

Η  σ υ ν τ α ξ η αποτελεί το κόπο και τον μόχθο μιας ολόκληρης ζωής για κάθε εργαζόμενο.   Όμως οι ίδιοι  ελάχιστα γνωρίζουν  τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και για να ενημερωθούν,  απευθύνονται  σε διάφορα γραφεία , πληρώνοντας μεγάλα ποσά, χωρίς πάντα να εξυπηρετούνται.

Το ΙΚΑ οφείλει να δημιουργήσει Κέντρα  Εξυπηρέτησης – Ενημέρωσης  Ασφαλισμένων.

 

Η ΓΣΕΕ στην οδό Βούλγαρη 1 & Πειραιώς, έχει γραφεία για την ενημέρωση των εργαζομένων και ανέργων  το  ΚΕΠΕΑ  τηλέφωνο 210- 5288000 και οι ασφαλισμένοι  μπορούν να απευθύνονται  και  εκεί.

 

Τι πρέπει να προσέχουμε;

Βασικά  η σύνταξη  κρίνεται  τα  τελευταία  =5= χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση. Τόσο για να έχουμε  δικαίωμα συνταξιοδότησης, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνται  κάποια ένσημα πριν,  π.χ   η μειωμένη απαιτεί  τουλάχιστον  =100=  ημέρες το χρόνο, τα τελευταία  = 5 = χρόνια.  Όσο και  για το ύψος της σύνταξης, γιατί βασικό ρόλο παίζουν οι αποδοχές τις  πενταετίας .

Ύψος της σύνταξης:

 

Το ποσόν της σύνταξης εξαρτάται από το ύψος του μισθού του ασφαλισμένου    και  από το συνολικό αριθμό ημερών  εργασίας στην ασφάλιση, με απόδοση  70% του μισθού  για  =10.500= ημέρες εργασίας

1.   ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ   ΜΙΣΘΟΣ

 

Για το ΙΚΑ συντάξιμος μισθός θεωρείται ο μέσος όρος,  του συνόλου των αποδοχών των καλυτέρων = 5  =  ετών, από τα τελευταία  10  χρόνια, δια των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιηθεί στην   ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ  αυτή.

Για τον προσδιορισμό του  συντάξιμου μισθού:

Δεν υπολογίζονται οι αποδοχές του έτους που καταθέτουμε τα δικαιολογητικά μας για σύνταξη.

v  Αποδοχές λογίζονται αυτές για τις οποίες έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ του ΙΚΑ. Εξαιρουμένων  των  δώρων   Χριστουγέννων, Πάσχα, και επιδόματος αδείας.

v   Οι αποδοχές τις  5ετίας αναπροσαρμόζονται  σύμφωνα με τις αυξήσεις των συντάξεων.

v  Το ΙΚΑ  είναι υποχρεωμένο να υποδεικνύει στον ασφαλισμένο την καλύτερη

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ.

v  Στην  ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ  να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον   1.000 ημερομίσθια.

Βασικό ρόλο για τον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού  παίζει   το ύψος των ημερομισθίων και όχι γενικά οι  αποδοχές.

Π. χ.   Ένας εργαζόμενος,  στην κρίσιμη  ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ  έχει  = 1.500 =  ημέρες εργασία   με σύνολο αποδοχών  60.000 € .  Ο συντάξιμος  μισθός του θα είναι    60.000 : 1.500  =   40 €  ημερομίσθιο x 25  = 1.000  € μισθό

Άλλος εργαζόμενος έχει συνολικά   =1.100  =  ημέρες εργασία  και σύνολο αποδοχών  50.000 € ο συντάξιμος μισθός του θα είναι     50.000  :   1.100  =    45 € ημερομίσθιο   x  25  =  1.136 € συντάξιμο μισθό. Δηλαδή ο δεύτερος με λιγότερες συνολικά αποδοχές θα πάρει μεγαλύτερη  σύνταξη !!!

2.   ΧΡΟΝΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Για τον υπολογισμό της σύνταξης επίσης  βασικό  ρόλο παίζουν οι ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, οι οποίες  ανά =300= ημέρες δίνουν και μια προσαύξηση. Για το λόγο αυτό  πριν καταθέσουμε για σύνταξη, καλό είναι να μετράμε  τα ένσημά μας καλά, γιατί μπορεί  για    5  ή  10   ημέρες να χάσουμε μια κλίμακα.!!!

Π. χ.  Ένας ασφαλισμένος  έχει  =  9.595 = ημέρες. Άλλος ασφαλισμένος έχει  = 9.600 = ημέρες.

Ο δεύτερος  με  5  ημέρες παραπάνω  θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη,   και  διαφορά μπορεί να φτάσει  έως και   50 €  μηνιαίος !!

 

Ως χρόνος ασφάλισης υπολογίζονται οι ημέρες εκείνες για τις οποίες έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ του ΙΚΑ και για τον κλάδο σύνταξης.

Ø  Ορισμένα ένσημα έχουν κρατήσεις  μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ø  Το επίδομα  ασθένειας δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης, εκτός εάν για αυτό έχουν αποδοθεί στο ΙΚΑ  οι ανάλογες εισφορές

 

Ως συντάξιμος χρόνος υπολογίζεται:

 

Ø  Εφεδρεία στρατού,  όσοι για το λόγο αυτό έλαβαν επίδομα από τον  ΟΑΕΔ.

Ø  Επίδομα τοκετού,   επίσης όσοι έλαβαν από τον ΟΑΕΔ επίδομα.

 

3.    ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Για να γνωρίζουμε περίπου το ποσό της σύνταξης, χωρίς να ανατρέξουμε  στις ασφαλιστικές κλάσεις και τους πίνακες του ΙΚΑ,  πολλαπλασιάζουμε το μισθό  επί  2% για κάθε  = 300 = ημέρες ασφάλισης ή 2% για κάθε χρόνο ασφάλισης.

Π.χ.  Ένας εργαζόμενος  έχει   = 9.000 =  ημέρες, ή 30 χρόνια ασφάλιση και μισθό 1.200 €.  Θα έχει ποσοστό σύνταξης  30 x 2% =  60 %. Το ποσό της σύνταξής του θα είναι: 1200 x 60% = 720 € περίπου.

Άλλος εργαζόμενος έχει  μισθό    1.200 €   και ασφάλιση = 11.400 = ημέρες ή  38 χρόνια. Θα έχει ποσοστό    38  x  2%   =  76 %.  Και η  σύνταξή του θα είναι: 1200 x 76%  = 912 €  περίπου.

Αυτός ο τρόπος υπολογισμού είναι κατά προσέγγιση. Τα ακριβές ποσά είναι σε πίνακες που ακολουθούν.

 

Κατώτερη σύνταξη: Για τον προσδιορισμό της σύνταξης υπάρχει πλαφόν και για όσους τα ποσά που τους  αναλογούν είναι  χαμηλότερα  από αυτό, δικαιούνται την κατώτερη σύνταξη.

Άλλες προσαυξήσεις:

ü  Επίδομα συζύγου όταν δεν εργάζεται.

ü  Επίδομα  τέκνων, μέχρι  18  ετών ή για όσο διάστημα σπουδάζουν.

ü  Επίδομα  άδειας  –  δώρο Χριστουγέννων  & Πάσχα.

ü  Ειδική προσαύξηση σε όσους ανήκουν στην κατηγορία των Βαρέων Επαγγελμάτων, όταν όμως  δεν  συνταξιοδοτούνται  με τις διατάξεις των ΒΑΡΕΩΝ.

ü  Όσοι παίρνουν την κατώτερη σύνταξη και έχουν περισσότερα από = 4.500 = ένσημα. Έχουν επί   πλέων  προσαύξηση  1% επί του συντάξιμου μισθού για κάθε  = 300 = ένσημα πλέων των 4.500

4.    ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ

 

Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα,   να εξαγοράσουν το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας, ή να  αυτασφαλιστούν, για να συμπληρώσουν  όσα  ένσημα  τους λείπουν.

Ø  Για την συμπλήρωση των =4.500= ενσήμων.  Υπολογίζονται =200= από το επίδομα  Ασθένειας και =200= του Ταμείου ανεργίας,   εάν υπάρχουν  τα τελευταία  =10=χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση  ή  θα εξαγοράσει  = 150 = ημέρες.

Ø  Για την συμπλήρωση των =3.600= Βαρέων εξαγοράζεται  ο προηγούμενος χρόνος, πριν το επάγγελμα ενταχτεί στα Βαρέα.

Ø  Ο χρόνος αυτασφάλισης  δεν υπολογίζεται για την συμπλήρωση των  = 10.500 = και = 11.100 = .

Ø  Για να έχουμε δικαίωμα  αυτασφάλισης,  υποβάλουμε την αίτηση μέσα σε ένα  χρόνο μετά τη διακοπή της εργασίας ή όταν έχουμε =3.000= ένσημα και άνω,  όποτε  θέλουμε.

5.   ΠΟΤΕ   ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

 

Όσοι  συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση στο τέλος του χρόνου, καλό είναι να περιμένουν την αρχή του νέου έτους. Η σύνταξη θα είναι μεγαλύτερη, γιατί  δεν συμβαδίζουν οι αυξήσεις των συνταξιούχων με αυτές των εν ενεργεία εργαζομένων.

Π.χ. Εργαζόμενος στην ανώτερη  ασφαλιστική κλάση ,είχε καταθέσει για σύνταξη τον  Νοέμβριο του 2003. Η σύνταξη που πείρε ήταν   1.338,93 €  + 37,50 € αύξηση το 2004.   Άλλος εργαζόμενος στην ίδια ασφαλιστική κλάση καταθέτη  τον  Ιανουάριο  το 2004,  η σύνταξη που πείρε ήταν  1.405,96 € !!

Όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ΒΑΡΕΩΝ και είναι πλησίον των διατάξεων των απλών κατηγοριών, καλό είναι να περιμένουν ή να εξαγοράσουν στρατιωτικά εάν έχουν. Γιατί όταν συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις των απλών κατηγοριών  θα πάρουν την προσαύξηση των ΒΑΡΕΩΝ.

Π χ   Εργαζόμενος στα Βαρέα  και ηλικία 60 ετών και έχει 10.000  ένσημα,  μπορεί να εξαγοράσει τα στρατιωτικά  για  να συμπληρώσει  τα 10.500. Η διαφορά της σύνταξης φθάνει έως και 280 €  !!!

6.    ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΣΩΝ

 

Οι  εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα και εκ των υστέρων ως συνταξιούχοι, να εξαγοράσουν ένσημα εάν έχουν προκειμένω να αλλάξουν κλίμακα, ή και να εργαστούν ακόμα. Όταν όμως εργαστούν, κινδυνεύει η σύνταξή  τους εάν δεν το  δηλώνουν στο ΙΚΑ,   ή όταν η σύνταξη τους ή μισθός τους υπερβαίνουν από τα  πλαφόν που ορίζει το ΙΚΑ..

ΝΕΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ & ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ Ι Κ Α  ΑΠΟ 1/1/  2005

Στην πρώτη στη στήλη είναι ο χρόνος ασφάλισης.

Στις υπόλοιπες στήλες είναι ο συντάξιμος μισθός ανά ασφαλιστική κλάση και τα ποσά σύνταξης.

 

ΧρόνοςΑσφά-

λισης.

Ενσημα

μισθός816.75

κλάση

11

μισθός890.00

κλάση

12

μισθός969.50

κλάση

13

μισθός1052.00

κλάση

14

μισθός1124.50

κλάση

15

μισθός1201.25

κλάση

16

μισθός1272.25 κλάση

17

μισθός1344.25

κλάση

18

μισθός1417.25

κλάση

19

4.500 302.19 311.50 339.32 368.20 393.57 420.44 445.29 470.49 496.04
4.800 310.36 320.40 349.02 378.72 404.82 432.45 458.01 483.93 510.21
5.100 318.53 329.30 358.71 389.24 416.06 444.46 470.73 497.37 524.38
5.400 326.70 338.20 368.41 399.76 427.31 456.48 483.46 510.82 538.56
5.700 334.86 347.10 378.10 410.28 438.55 468.49 496.18 524.26 552.73
6.000 343.03 356.00 387.80 420.80 449.80 480.50 508.90 537.70 566.90
6.300 351.20 364.90 397.49 431.32 461.04 492.51 521.62 751.14 581.07
6.600 359.37 373.80 407.19 441.84 472.29 504.53 534.35 564.59 595.25
6.900 367.53 382.70 416.88 452.36 483.53 516.54 547.07 578.03 609.42
7.200 375.70 391.60 426.58 462.88 494.78 528.55 559.79 591.47 623.59
7.500 383.87 400.50 436.27 473.40 506.02 540.56 572.51 604.91 637.96
7.800 402.65 422.75 460.51 499.70 534.13 570.59 604.32 638.52 673.19
8.100 421.44 445.00 484.75 526.00 562.25 600.63 636.33 672.13 708.63
8.400 440.22 467.25 508.98 552.30 590.36 630.66 667.93 705.73 744.06
8.700 459.01 489.50 533.22 578.60 618.47 660.66 699.74 739.34 779.49
9.000 477.79 511.75 557.46 604.90 646.58 690.72 731.54 772.94 814.92
9.300 496.58 534.00 581.70 631.20 674.70 720.75 763.35 806.55 850.35
9.600 515.36 556.25 605.93 657.50 702.81 750.78 795.16 840.16 885.78
9.000 534.15 578.50 630.17 683.80 730.92 780.81 826.96 873.76 921.21
10.200 552.93 600.75 654.41 710.10 759.03 810.84 858.77 907.37 956.64
10.500 571.72 623.00 658.65 736.40 787.15 840.88 890..58 940.98 992.08
ΧρόνοςΑσφά-

λισης.

Ενσημα

μισθός1485.75

κλάση

20

μισθός1554.00

κλάση

21

μισθός1619.50

κλάση

22

μισθός1695.75

κλάση

23

μισθός1776.25

κλάση

24

μισθός1855.50

κλάση

25

μισθός1934.50

κλάση

26

μισθός2014.00

κλάση

27

μισθός2088.75

κλάση

28

4.500 520.01 543.90 566.82 593.51 621.69 649.42 677.07 704.90 731.06
4.800 534.87 559.44 583.02 610.47 639.45 667.98 696.42 725.04 751.95
5.100 549.73 574.98 599.21 627.43 657.21 686.53 715.76 745.18 772.84
5.400 564.59 590.52 615.41 644.39 674.98 705.09 735.11 765.32 793.73
5.700 579.44 606.06 631.60 661.34 692.74 723.64 754.45 785.46 814.61
6.000 594.30 621.60 647.80 678.30 710.50 742.20 773.80 805.60 835.50
6.300 609.16 637.14 663.99 695.26 728.26 760.75 793.14 825.74 856.39
6.600 624.02 652.68 680.19 712.22 746.03 779.31 812.49 845.88 877.28
6.900 638.87 668.22 696.38 729.17 763.39 797.86 831.83 866.02 898.16
7.200 653.73 683.76 712.58 746.13 781.55 816.42 851.18 886.16 919.05
7.500 668.59 699.30 728.77 763.09 799.31 834.97 870.52 906.30 939.94
7.800 705.73 738.15 769.26 805.48 843.72 881.36 918.88 956.65 992.10
8.100 742.88 777.00 809.75 847.88 888.13 927.75 967.25 1007.00 1044.38
8.400 780.02 815.85 850.23 890.27 932.33 974.13 1015.61 1057.35 1096.59
8.700 817.16 854.70 890.72 932.66 976.94 1020.52 1063.97 1107.70 1148.81
9.000 854.31 893.55 931.21 975.06 1021.34 1066.91 1112.33 1158.05 1201.03
9.300 891.45 932.40 971.70 1017.45 1065.75 1113.30 1160.70 1208.40 1253.25
9.600 928.59 971.25 1012.18 1059.84 1110.16 1159.68 1209.06 1258.75 1305.47
9.900 965.74 1010.10 1052.67 1102.24 1154.56 1206.07 1257.42 1309.10 1357.69
10.200 1002.88 1048.95 1093.16 1144.63 1198.97 1252.46 1305.78 1359.45 1409.91
10.500 1040.03 1087.80 1133.65 1187.03 1243.38 1298.85 1354.15 1409.80 1462.13

Στα  ποσά αυτά, δεν έχουν υπολογισθεί τα διάφορα επιδόματα: συζύγου, τέκνων, Βαρέων.

———————————————

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2005

Κώστας  Νικολάου

Μέλος  Τ.Δ.Ε.  ΙΚΑ

Πρόεδρος

Σωματείου  Οδηγών – Πωλητών &

Δ.Σ.  Ομοσπονδίας

ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( 3 Σχόλια )

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Posted on 19/03/2011. Filed under: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ |

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

——————————————————————-

      

       ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ 

       ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

 

       Οι συντάξεις αποτελούν  πολύτιμο αγαθό για κάθε εργαζόμενο, είναι ο κόπος και ο μόχθος  ολόκληρης ζωής. Για να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας πρέπει να τα γνωρίζουμε.

 

          ΠΟΣΑ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :

Βασικό: 463.18

Προσαύξηση για την σύζυγο:34.74

Προσαύξηση για παιδί (μέχρι τρία) 23.14

     ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Βασικό ποσό

463.18 €

Με σύζυγο

497.26 €

Με 1 παιδί

519.39 €

Με 2 παιδιά

541.24 €

Με 3 παιδιά

563.16 €

ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΟ

Με 1 παιδί

486.06 €

Με 2 παιδιά

508.40 €

Με 3 παιδιά

530.31 €

 

Την  κατώτατη σύνταξη  δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, που έχουν τουλάχιστο  4.500 ημέρες ασφάλιση και έχουν τα απαιτούμενα όρια ηλικίας (65 οι άνδρες και 60 οι  γυναίκες )  ασχέτως εάν η σύνταξη που  τους αναλογεί  είναι  μικρότερη  από αυτή των κατωτάτων ορίων.

Είναι ευνόητο για όσους συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς της πρόωρης – μειωμένης,  η σύνταξη να μειώνεται κάτω από τα ποσά των κατωτάτων ορίων.

Εξαίρεση γίνεται και δεν μειώνονται οι συντάξεις μητέρων με ανήλικο παιδί.

Για όσους συνταξιοδοτούνται με τα ποσά των κατωτάτων ορίων, αλλά έχουν περισσότερες από 4.500 ημέρες ασφάλισης, τότε δικαιούνται 1% για κάθε 300 ημέρες προσαύξηση επί του συντάξιμου μισθού.

    ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ:

Κατά την έννοια  συντάξιμος μισθός, είναι το άθροισμα του συνόλου των αποδοχών της  πενταετίας πριν από την συνταξιοδότηση,  δια των ημερών  εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στην πενταετία αυτή.

Οι αποδοχές της κρίσιμης πενταετίας  αναπροσαρμόζονται με βάση  το αντίστοιχο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 15ης ασφαλιστικής κλάσης της συγκεκριμένης περιόδου.

Για το λόγο αυτό παραθέτουμε τους συντελεστές  της προηγούμενης 10ετίας από το έτος 2007.

          ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1997 – 2006:

Οι αποδοχές του έτους  1997  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 32.34    = 1,4465

Οι αποδοχές του έτους  1998  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 33.54    = 1,3947

Οι αποδοχές του έτους  1999  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 34.86    = 1,3419

Οι αποδοχές του έτους  2000  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 36.27    = 1.2897

Οι αποδοχές του έτους  2001  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 38.27    = 1,2223

Οι αποδοχές του έτους  2002  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 39.61    = 1,1810

Οι αποδοχές του έτους  2003  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 41.19    = 1,1357

Οι αποδοχές του έτους  2004  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 43.25    = 1,0816

Οι αποδοχές του έτους  2005  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 44.98    = 1,0400

Οι αποδοχές του έτους  2006  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 46.78    = 1

Υπενθυμίζουμε:

Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2084/1992, για όσους υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1-1-2002, για τον προσδιορισμό των συντάξιμών αποδοχών της κρίσιμης περιόδου δεν λαμβάνονται υπόψη τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – επίδομα άδειας.

Στην κρίσιμη πενταετία θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης, διαφορετικά ανατρέχουμε στο προηγούμενο έτος μέχρι να συμπληρώσουμε  τον αριθμό 1.000.

Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει την καλύτερη πενταετία μέσα στην προηγούμενη 10ετία και το ΙΚΑ είναι υποχρεωμένο να υποδείξει στον ασφαλισμένο ποια είναι  καλύτερη πενταετία.

 

          ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

          Τεκμαρτά ημερομίσθια – μισθοί για το 2007

Ως γνωστό οι ασφαλιστικές κλάσεις είναι 28, όμως λόγω συντομίας αναφερόμαστε από την 10η και άνω:

Ασφ/τική κλάση

 Ημερομίσθιο

από   –   έως

 Τεκμαρτό

ημερομίσθιο

 Συντάξιμος  μισθός

Από  –   έως

 Τεκμαρτός

Μισθός

10η 31,62    έως    33,91

33.02 €

  790,26    έως     847,76 825,50
11η 33,92    «»     37,27

35.34 €

  847,76    «»      931,75

883,50

12η 37,28    «»     40,40

38.50 €

  931,76    «»     1010,00

962,50

13η 40,41    «»     43,95

41.94 €

1010,01    «»     1098,75

1048,50

14η 43,96    «»     47,37

45.51 €

1098,76    «»     1184,25

1137,75

15η 47,38    «»     50,60

48.65 €

1184,26    «»     1265,00

1216,25

16η 50,61    «»     53,83

51.97 €

1265,01    «»     1345,75

1299,25

17η 53,84    «»     56,86

55.05 €

1345,76    «»     1421,50

1376,25

18η 56,87    «»     59,99

58.16 €

1421,51    «»     1499,75

 1454,00

19η 60,00    «»     63,24

61.32 €

1499,76    «»     1581,00

1533,00

20η 63,25    «»     66,14

64.28 €

1581,01    «»     1653,50

1607,00

21η 66,15    «»     68,95

67.24 €

1653,51    «»     1723,75

1681,00

22η 68,96    «»     72,04

70.06 €

1723,76    «»     1801,00

1751,50

23η 72,05    «»     75,04

73.36 €

1801,01    «»     1886,00

1834,00

24η 75,45    «»     78,92

76.85 €

1886,01    «»     1973,00

1921,25

25η 78,93    «»     82,35

80.28 €

1973,01    «»     2058,75

2007,00

26η 82,36    «»     85,77

83.70 €

2058,76    «»     2144,25

2092,50

27η 85,78    «»     89,06

87.13 €

2144,26    «»     2226,50

2178,25

28η 89,07    «»     92,60

90.37 €

2226,51    «»     2315,00

2259,25

 

          ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ:

Για τους ασφαλισμένους έως 31-12- 1992 το ανώτατο όριο μέχρι του οποίου υπολογίζονται εισφορές διαμορφώθηκε σε 92.60 € για 1 ημέρα και σε 2.315 € για 25 ημέρες ασφάλιση ( μηνιαίος μισθός).

Για τους νεοασφαλιζόμενους από 1-1-1993 και μετά, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών είναι 5.279.57 €.

 

          ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη:

ü  Ο συντάξιμος μισθός, ο οποίος για τις ασφαλιστικές κλάσεις, από την 12η (962 € ) έως την 28η ( 2.259 € ) προσαυξάναναται κατά 30%.

ü  Ο αριθμός ημερών ασφάλισης, οι οποίες οπό τις 3.000 ημέρες έως τις 7.500, κάθε 300 ημέρες προσαυξάνουν με 1%, ενώ από 7.800 ημέρες και άνω προσαυξάνουν με 2.5%.

** Με ποσοστό 32% προσαυξάνεται ο συντάξιμος μισθός για την 11η ασφαλιστική κλάση.   Με 34% για την 10η. Με  36% για την 9η. Με 38% για την 8η.  Με 40%για την 7η.  Με 43% για την 6η. Με 46% για την 5η. Με 50% για την 4η,. Με 55% για την 3η. Με 60% για την 2η. Με 70% για την 1η ασφαλιστική κλάση.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Στην πρώτη στήλη είναι ο χρόνος ασφάλισης σε ημέρες και σε έτη, δίπλα είναι τα ποσοστά σύνταξης  που αναλογούν για κάθε  χρόνο ασφάλισης  ανάλογα με το συντάξιμο μισθό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ημέρες        –        Έτη

 

Ποσοστά

επί του συντάξιμου μισθού

 3.300                    11

31%

 3.600                    12

32%

 3.900                    13

33%

 4.200                    14

34%

 4.500                    15

35%

 4.800                    16

36%

 5.100                    17

37%

 5.400                    18

38%

 5.700                    19

39%

 6.000                    20

40%

 6.300                    21

41%

 6.600                    22

42%

 6.900                    23

43%

 7.200                    24

44%

 7.500                    25

45%

 7.800                    26

47.5%

 8.100                    27

50%

 8.400                    28

52.5%

 8.700                    29

55%

 9.000                    30

57.5%

 9.300                    31

60%

 9.600                    32

62.5%

 9.900                    33

65%

10.200                   34

67.5%

10.500                   35

70%

10.800                   36

72.5%

11.100                   37

75%

11.400                   38

77.5%

11.700                   39

80%

12.000                   40

82.5%

12.300                   41

85%

12.600                   42

87.5%

12.900                   43

90%

13.200                   44

92.5%

13.500                   45

95%

13.800                   46

87.5%

14.100                   47

100%

** Τα ποσοστά αυτά αφορούν τις συντάξιμες  αποδοχές από ( 962 € ) της  12ης ασφαλιστικής κλάσης  έως την 28η ( 2.259 € ).

        ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Στην πρώτη στήλη είναι οι ημέρες ασφάλισης.

Στις επόμενες στήλες οι ασφαλιστικές κλάσεις από την 12η έως την 28η με τον αντίστοιχο συντάξιμο μισθό και με τα ποσά σύνταξης που αναλογούν.

 Ημέρες

ασφάλισης

Κλάση

12η

συντξ.

μισθός

962 €

Κλάση

13η

συντξ.

μισθός

1.048 €

Κλάση

14η

συντάξ.

μισθός

1.137 €

Κλάση

15η

συντάξ

μισθός

1.216 €

Κλάση

16η

συντάξ

μισθός

1.299 €

Κλάση

17η

συντάξ

μισθός

1.376 €

Κλάση

18η

συντάξ

μισθός

1.454 €

Κλάση

19η

συντάξ

μισθός

1.533 €

Κλάση

20η

συντάξ

μισθός

1.607 €

4.500

336.8

 366.9  398.2 425.6 454.7 481.6 508.9 536.5 562.4
4.800

346.5

377.4 409.5 437.8 467.7 495.4 523.4 551.8 578.5
5.100

356.1

387.9 420.9 450.0 480.7 509.2 537.9 567.2 594.5
5.400

365.7

398.4 432.3 562.1 493.7 522.9 552.5 582.5 610.6
5.700

375.3

408.9 443.7 474.3 506.7 536.7 567.0 597.8 626.7
6.000

385.0

419.4 455.1 486.5 519.7 550.5 581.6 613.2 642.8
6.300

394.6

429.8 466.4 498.6 532.6 564.2 596.1 628.5 658.8
6.600

404.2

440.3 477.8 510.8 545.6 578.0 610.6 643.8 674.9
6.900

413.8

450.8 489.2 522.9 558.6 591.7 625.2 659.1 691.0
7.200

423.5

461.3 500.6 535.1 571.6 605.5 639.7 674.5 707.0
7.500

433.1

471.8 511.9 547.3 584.6 619.3 954.3 689.8 723.1
7.800

457.1

498.0 540.4 577.7 617.1 653.7 690.6 728.1 763.3
8.100

481.2

524.2 468.8 608.1 649.6 688.1 727.0 766.5 803.5
8.400

505.3

550.4 597.3 638.5 682.1 722.5 763.3 804.8 843.6
8.700

529.3

576.6 625.7 668.9 714.5 756.9 799.7 843.1 883.8
9.000

553.4

602.8 654.2 699.3 747.0 791.3 836.0 881.4 924.0
9.300

577.5

629.1 682.6 729.7 779.5 825.7 872.4 919.8 964.2
9.600

601.5

655.3 711.0 760.1 812.0 860.1 908.7 958.1 1004.3
9.900

625.6

681.5 739.5 790.5 844.5 894.5 945.1 996.4 1044.5
10.200

649.6

707.7 767.9 820.9 876.9 928.9 981.4 1034.7 1084.7
10.500

673.7

733.9 796.4 851.3 909.4 963.3 1017.8 1073.1 1124.9
10.800

697.8

760.1 824.8 881.7 941.9 997.7 1054.1 1111.4 1165.0
11.100

721.8

786.3 853.3 912.1 974.4 1032.1 1090.5 1149.7 1205.2
11.400

745.9

812.5 881.7 942.5 1006.9 1066.5 1126.8 1188.0 1245.4
11.700

770.0

838.8 910.2 973.0 1039.4 1101.0 1163.2 1226.4 1285.6
12.000

794.0

865.0 938.6 1003.4 1071.8 1135.4 1199.5 1264.7 1325.7
12.300

818.1

891.2 967.0 1033.8 1104.3 1169.8 1235.9 1303.0 1365.9
12.600

842.1

917.4 995.5 1064.2 1136.8 1204.2 1272.2 1341.3 1406.1
12.900

866.2

943.6 1023.9 1094.6 1169.3 1238.6 1308.6 1379.7 1446.3
13.200

890.3

969.8 1052.4 1125.0 1201.8 1273.0 1344.9 1418.0 1486.4
13.500

914.3

996.0 1080.8 1155.5 1234.2 1307.4 1381.3 1456.3 1526.6
13.800

938.4

1022.2 1109.3 1185.8 1266.7 1341.8 1417.6 1494.6 1566.8
14.100

962.5

1048.5 1137.7 1216.2 1299.2 1376.2 1454.0 1533.0 1607.0


ΗμέρεςΑσφ/σης

Κλάση

21η

συντάξ.

μισθός

1.681 €

Κλάση

22η

συντάξ.

μισθός

1.751 €

Κλάση

23η

συντάξ.

μισθός

1.834 €

Κλάση

24η

συντάξ.

μισθός

1.921 €

Κλάση

25η

συντάξ.

μισθός

2.007 €

Κλάση

26η

συντάξ.

μισθός

2.092 €

Κλάση

27η

συντάξ.

μισθός

1.178 €

Κλάση

28η

συντάξ.

μισθός

2.259 €

 
4.500 588.3 613.0 641.9 672.4 702.4 732.3 762.3 790.7  
4.800 605.1 630.5 660.2 691.6 722.5 753.3 784.1 813.3  
5.100 621.9 648.0 678.5 710.8 742.5 774.2 805.9 835.9  
5.400 638.7 665.5 696.9 730.0 762.6 795.1 827.7 858.5  
5.700 655.5 683.0 715.2 749.2 782.7 816.0 849.5 881.1  
6.000 672.4 700.6 733.6 768.5 802.8 837.0 871.3 903.7  
6.300 689.2 718.1 751.9 787.7 822.8 857.9 893.0 926.2  
6.600 706.0 735.6 770.2 806.9 842.9 878.8 914.8 948.8  
6.900 722.8 753.1 788.6 826.1 863.0 899.7 936.6 971.4  
7.200 739.6 770.6 806.9 845.3 883.0 920.7 958.4 994.0  
7.500 756.4 788.1 825.3 864.5 903.1 941.6 980.2 1016.6  
7.800 798.4 831.9 871.1 912.5 953.3 993.9 1034.6 1073.1  
8.100 840.5 875.7 917.0 960.6 1003.5 1046.2 1089.1 1129.6  
8.400 882.5 919.5 962.8 1008.6 1053.6 1098.5 1143.5 1186.1  
8.700 924.5 963.3 1008.7 1056.6 1103.8 1150.8 1198.0 1242.5  
9.000 966.5 1007.1 1054.5 1104.7 1154.0 1203.1 1252.4 1299.0  
9.300 1008.6 1050.9 1100.4 1152.7 1204.2 1255.5 1306.9 1355.5  
9.600 1050.6 1094.6 1146.2 1200.7 1254.3 1307.8 1361.4 1412.0  
9.900 1092.6 1138.4 1192.1 1248.8 1304.5 1360.1 1415.8 1468.5  
10.200 1134.6 1182.2 1237.9 1296.8 1354.7 1412.4 1470.3 1524.9  
10.500 1176.7 1226.0 1283.8 1344.8 1404.9 1464.7 1524.7 1581.4  
10.800 1218.7 1269.8 1329.6 1392.9 1455.0 1517.0 1579.2 1637.9  
11.100 1260.7 1313.6 1375.5 1440.9 1505.2 1569.3 1633.6 1694.4  
11.400 1302.7 1357.4 1421.3 1488.9 1555.4 1621.6 1688.1 1750.9  
11.700 1344.8 1401.2 1467.2 1537.0 1605.6 1674.0 1742.6 1807.4  
12.000 1386.8 1444.9 1513.0 1585.0 1655.7 1726.3 1797.0 1863.8  
12.300 1428.8 1488.7 1558.9 1633.0 1705.9 1778.6 1851.5 1920.3  
12.600 1470.8 1532.5 1604.7 1681.0 1756.1 1830.9 1905.9 1976.8  
12.900 1512.9 1576.3 1650.6 1729.1 1806.3 1883.2 1960.4 2033.3  
13.200 1554.9 1620.1 1696.4 1777.1 1856.4 1935.5 2014.8 2089.8  
13.500 1596.9 1663.9 1742.3 1825.1 1906.6 1987.8 2069.3 2146.2  
13.800 1638.9 1707.7 1788.1 1873.2 1956.8 2040.1 2123.7 2202.7  
14.100  1681.0 1751.5 1834.0 1921.2 2007.0 2092.5 2178.2 2259.2  

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ:

Επίδομα συζύγου: Ποσό ίσο με το ενάμισι ημερομίσθιο τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε το οποίο  είναι 41,94 €.

Επίδομα παιδιών:  20% της σύνταξης για το πρώτο παιδί, 15% για το δεύτερο και 10% για το τρίτο, με περιοριστικό όριο όσο τα ποσά τις 10η ασφαλιστικής κλάσης, τα οποία είναι για πρώτο παιδί  165,10 €, για το δεύτερο 123,83 €, και για το τρίτο 82,55 €.


Πριμοδότηση Βαρέων:  Για  όσους ανήκουν στα ΒΑΡΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ και δεν συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των Βαρέων αλλά με τις κοινές διατάξεις, τότε για τις ημέρες που καταβλήθηκαν εισφορές στα Βαρέα Επαγγέλματα δικαιούνται προσαύξηση και η οποία αναλογεί:

α) Από τις  3.300 ημέρες  μέχρι τις  7.779 ημέρες στα ΒΑΡΕΑ, για κάθε 300 ημέρες πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 1.

β) Από τις 7.800 ημέρες και άνω, για κάθε 300 ημέρες και από την 12η ασφαλιστική κλάση και άνω, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 2,5.

γ) Τα δύο γινόμενα αθροίζονται και το άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 20%.

δ) Το νέο γινόμενο αποτελεί το ποσοστό πριμοδότησης επί του συντάξιμου μισθού.

Π.χ. ασφαλισμένος  που ανήκει στην 22η ασφαλιστική κλάση και έχει πραγματοποιήσει συνολικά 9.500 ημέρες ασφάλιση από τις οποίες οι τελευταίες 2.500 ημέρες είναι στα βαρέα, το ποσοστό πριμοδότησης θα είναι 3,368% που βρίσκεται ως εξής:

α) Αφαιρούμε από τις 9.500 – 7.799 = 1701 ημέρες οι οποίες  θα πολλαπλασιαστούν  με τον αριθμό 2,5.

Οι 1.701 ημέρες διαιρούνται με το 300 (1.701:300) = 5,67  και πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 2,5  (5,67 Χ 2.5)  =  14,18      

 

β)  Αφαιρούμαι τις 1.701 από το σύνολο των βαρέων που είναι 2.500,  (2.500 – 1.701) = 799 οι οποίες θα πολλαπλασιαστούν  με τον αριθμό 1.

Οι 799 ημέρες διαιρούνται με το 300 (799 : 300) = 2,66 και πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 1 (2.66 Χ 1 )   =  2,66

 

γ)   Προσθέτουμε τα δύο γινόμενα ( 14,18 + 2,66 ) = 16,84. Πολλαπλασιάζουμε το 16,84 με το 20% = 3,368 % ποσοστό πριμοδότησης .


δ) Αφού ο συντάξιμος μισθός της 22η ασφαλιστικής κλάσης είναι 1.751,50 € επί 3,368% = 58.99 € προσαύξηση.

————————-

Νικολάου Κώστας

 

Μέλος

Εκτελεστικής Επιτροπής

Ομοσπονδίας

ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ

&

Διοικούσα Επιτροπή

ΚΕΠΕΑ  /  ΓΣΕΕ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...