ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ

Posted on 22/03/2011. Filed under: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ |

Η  σ υ ν τ α ξ η αποτελεί το κόπο και τον μόχθο μιας ολόκληρης ζωής για κάθε εργαζόμενο.   Όμως οι ίδιοι  ελάχιστα γνωρίζουν  τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και για να ενημερωθούν,  απευθύνονται  σε διάφορα γραφεία , πληρώνοντας μεγάλα ποσά, χωρίς πάντα να εξυπηρετούνται.

Το ΙΚΑ οφείλει να δημιουργήσει Κέντρα  Εξυπηρέτησης – Ενημέρωσης  Ασφαλισμένων.

 

Η ΓΣΕΕ στην οδό Βούλγαρη 1 & Πειραιώς, έχει γραφεία για την ενημέρωση των εργαζομένων και ανέργων  το  ΚΕΠΕΑ  τηλέφωνο 210- 5288000 και οι ασφαλισμένοι  μπορούν να απευθύνονται  και  εκεί.

 

Τι πρέπει να προσέχουμε;

Βασικά  η σύνταξη  κρίνεται  τα  τελευταία  =5= χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση. Τόσο για να έχουμε  δικαίωμα συνταξιοδότησης, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνται  κάποια ένσημα πριν,  π.χ   η μειωμένη απαιτεί  τουλάχιστον  =100=  ημέρες το χρόνο, τα τελευταία  = 5 = χρόνια.  Όσο και  για το ύψος της σύνταξης, γιατί βασικό ρόλο παίζουν οι αποδοχές τις  πενταετίας .

Ύψος της σύνταξης:

 

Το ποσόν της σύνταξης εξαρτάται από το ύψος του μισθού του ασφαλισμένου    και  από το συνολικό αριθμό ημερών  εργασίας στην ασφάλιση, με απόδοση  70% του μισθού  για  =10.500= ημέρες εργασίας

1.   ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ   ΜΙΣΘΟΣ

 

Για το ΙΚΑ συντάξιμος μισθός θεωρείται ο μέσος όρος,  του συνόλου των αποδοχών των καλυτέρων = 5  =  ετών, από τα τελευταία  10  χρόνια, δια των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιηθεί στην   ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ  αυτή.

Για τον προσδιορισμό του  συντάξιμου μισθού:

Δεν υπολογίζονται οι αποδοχές του έτους που καταθέτουμε τα δικαιολογητικά μας για σύνταξη.

v  Αποδοχές λογίζονται αυτές για τις οποίες έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ του ΙΚΑ. Εξαιρουμένων  των  δώρων   Χριστουγέννων, Πάσχα, και επιδόματος αδείας.

v   Οι αποδοχές τις  5ετίας αναπροσαρμόζονται  σύμφωνα με τις αυξήσεις των συντάξεων.

v  Το ΙΚΑ  είναι υποχρεωμένο να υποδεικνύει στον ασφαλισμένο την καλύτερη

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ.

v  Στην  ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ  να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον   1.000 ημερομίσθια.

Βασικό ρόλο για τον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού  παίζει   το ύψος των ημερομισθίων και όχι γενικά οι  αποδοχές.

Π. χ.   Ένας εργαζόμενος,  στην κρίσιμη  ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ  έχει  = 1.500 =  ημέρες εργασία   με σύνολο αποδοχών  60.000 € .  Ο συντάξιμος  μισθός του θα είναι    60.000 : 1.500  =   40 €  ημερομίσθιο x 25  = 1.000  € μισθό

Άλλος εργαζόμενος έχει συνολικά   =1.100  =  ημέρες εργασία  και σύνολο αποδοχών  50.000 € ο συντάξιμος μισθός του θα είναι     50.000  :   1.100  =    45 € ημερομίσθιο   x  25  =  1.136 € συντάξιμο μισθό. Δηλαδή ο δεύτερος με λιγότερες συνολικά αποδοχές θα πάρει μεγαλύτερη  σύνταξη !!!

2.   ΧΡΟΝΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Για τον υπολογισμό της σύνταξης επίσης  βασικό  ρόλο παίζουν οι ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, οι οποίες  ανά =300= ημέρες δίνουν και μια προσαύξηση. Για το λόγο αυτό  πριν καταθέσουμε για σύνταξη, καλό είναι να μετράμε  τα ένσημά μας καλά, γιατί μπορεί  για    5  ή  10   ημέρες να χάσουμε μια κλίμακα.!!!

Π. χ.  Ένας ασφαλισμένος  έχει  =  9.595 = ημέρες. Άλλος ασφαλισμένος έχει  = 9.600 = ημέρες.

Ο δεύτερος  με  5  ημέρες παραπάνω  θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη,   και  διαφορά μπορεί να φτάσει  έως και   50 €  μηνιαίος !!

 

Ως χρόνος ασφάλισης υπολογίζονται οι ημέρες εκείνες για τις οποίες έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ του ΙΚΑ και για τον κλάδο σύνταξης.

Ø  Ορισμένα ένσημα έχουν κρατήσεις  μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ø  Το επίδομα  ασθένειας δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης, εκτός εάν για αυτό έχουν αποδοθεί στο ΙΚΑ  οι ανάλογες εισφορές

 

Ως συντάξιμος χρόνος υπολογίζεται:

 

Ø  Εφεδρεία στρατού,  όσοι για το λόγο αυτό έλαβαν επίδομα από τον  ΟΑΕΔ.

Ø  Επίδομα τοκετού,   επίσης όσοι έλαβαν από τον ΟΑΕΔ επίδομα.

 

3.    ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Για να γνωρίζουμε περίπου το ποσό της σύνταξης, χωρίς να ανατρέξουμε  στις ασφαλιστικές κλάσεις και τους πίνακες του ΙΚΑ,  πολλαπλασιάζουμε το μισθό  επί  2% για κάθε  = 300 = ημέρες ασφάλισης ή 2% για κάθε χρόνο ασφάλισης.

Π.χ.  Ένας εργαζόμενος  έχει   = 9.000 =  ημέρες, ή 30 χρόνια ασφάλιση και μισθό 1.200 €.  Θα έχει ποσοστό σύνταξης  30 x 2% =  60 %. Το ποσό της σύνταξής του θα είναι: 1200 x 60% = 720 € περίπου.

Άλλος εργαζόμενος έχει  μισθό    1.200 €   και ασφάλιση = 11.400 = ημέρες ή  38 χρόνια. Θα έχει ποσοστό    38  x  2%   =  76 %.  Και η  σύνταξή του θα είναι: 1200 x 76%  = 912 €  περίπου.

Αυτός ο τρόπος υπολογισμού είναι κατά προσέγγιση. Τα ακριβές ποσά είναι σε πίνακες που ακολουθούν.

 

Κατώτερη σύνταξη: Για τον προσδιορισμό της σύνταξης υπάρχει πλαφόν και για όσους τα ποσά που τους  αναλογούν είναι  χαμηλότερα  από αυτό, δικαιούνται την κατώτερη σύνταξη.

Άλλες προσαυξήσεις:

ü  Επίδομα συζύγου όταν δεν εργάζεται.

ü  Επίδομα  τέκνων, μέχρι  18  ετών ή για όσο διάστημα σπουδάζουν.

ü  Επίδομα  άδειας  –  δώρο Χριστουγέννων  & Πάσχα.

ü  Ειδική προσαύξηση σε όσους ανήκουν στην κατηγορία των Βαρέων Επαγγελμάτων, όταν όμως  δεν  συνταξιοδοτούνται  με τις διατάξεις των ΒΑΡΕΩΝ.

ü  Όσοι παίρνουν την κατώτερη σύνταξη και έχουν περισσότερα από = 4.500 = ένσημα. Έχουν επί   πλέων  προσαύξηση  1% επί του συντάξιμου μισθού για κάθε  = 300 = ένσημα πλέων των 4.500

4.    ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ

 

Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα,   να εξαγοράσουν το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας, ή να  αυτασφαλιστούν, για να συμπληρώσουν  όσα  ένσημα  τους λείπουν.

Ø  Για την συμπλήρωση των =4.500= ενσήμων.  Υπολογίζονται =200= από το επίδομα  Ασθένειας και =200= του Ταμείου ανεργίας,   εάν υπάρχουν  τα τελευταία  =10=χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση  ή  θα εξαγοράσει  = 150 = ημέρες.

Ø  Για την συμπλήρωση των =3.600= Βαρέων εξαγοράζεται  ο προηγούμενος χρόνος, πριν το επάγγελμα ενταχτεί στα Βαρέα.

Ø  Ο χρόνος αυτασφάλισης  δεν υπολογίζεται για την συμπλήρωση των  = 10.500 = και = 11.100 = .

Ø  Για να έχουμε δικαίωμα  αυτασφάλισης,  υποβάλουμε την αίτηση μέσα σε ένα  χρόνο μετά τη διακοπή της εργασίας ή όταν έχουμε =3.000= ένσημα και άνω,  όποτε  θέλουμε.

5.   ΠΟΤΕ   ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

 

Όσοι  συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση στο τέλος του χρόνου, καλό είναι να περιμένουν την αρχή του νέου έτους. Η σύνταξη θα είναι μεγαλύτερη, γιατί  δεν συμβαδίζουν οι αυξήσεις των συνταξιούχων με αυτές των εν ενεργεία εργαζομένων.

Π.χ. Εργαζόμενος στην ανώτερη  ασφαλιστική κλάση ,είχε καταθέσει για σύνταξη τον  Νοέμβριο του 2003. Η σύνταξη που πείρε ήταν   1.338,93 €  + 37,50 € αύξηση το 2004.   Άλλος εργαζόμενος στην ίδια ασφαλιστική κλάση καταθέτη  τον  Ιανουάριο  το 2004,  η σύνταξη που πείρε ήταν  1.405,96 € !!

Όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ΒΑΡΕΩΝ και είναι πλησίον των διατάξεων των απλών κατηγοριών, καλό είναι να περιμένουν ή να εξαγοράσουν στρατιωτικά εάν έχουν. Γιατί όταν συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις των απλών κατηγοριών  θα πάρουν την προσαύξηση των ΒΑΡΕΩΝ.

Π χ   Εργαζόμενος στα Βαρέα  και ηλικία 60 ετών και έχει 10.000  ένσημα,  μπορεί να εξαγοράσει τα στρατιωτικά  για  να συμπληρώσει  τα 10.500. Η διαφορά της σύνταξης φθάνει έως και 280 €  !!!

6.    ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΣΩΝ

 

Οι  εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα και εκ των υστέρων ως συνταξιούχοι, να εξαγοράσουν ένσημα εάν έχουν προκειμένω να αλλάξουν κλίμακα, ή και να εργαστούν ακόμα. Όταν όμως εργαστούν, κινδυνεύει η σύνταξή  τους εάν δεν το  δηλώνουν στο ΙΚΑ,   ή όταν η σύνταξη τους ή μισθός τους υπερβαίνουν από τα  πλαφόν που ορίζει το ΙΚΑ..

ΝΕΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ & ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ Ι Κ Α  ΑΠΟ 1/1/  2005

Στην πρώτη στη στήλη είναι ο χρόνος ασφάλισης.

Στις υπόλοιπες στήλες είναι ο συντάξιμος μισθός ανά ασφαλιστική κλάση και τα ποσά σύνταξης.

 

ΧρόνοςΑσφά-

λισης.

Ενσημα

μισθός816.75

κλάση

11

μισθός890.00

κλάση

12

μισθός969.50

κλάση

13

μισθός1052.00

κλάση

14

μισθός1124.50

κλάση

15

μισθός1201.25

κλάση

16

μισθός1272.25 κλάση

17

μισθός1344.25

κλάση

18

μισθός1417.25

κλάση

19

4.500 302.19 311.50 339.32 368.20 393.57 420.44 445.29 470.49 496.04
4.800 310.36 320.40 349.02 378.72 404.82 432.45 458.01 483.93 510.21
5.100 318.53 329.30 358.71 389.24 416.06 444.46 470.73 497.37 524.38
5.400 326.70 338.20 368.41 399.76 427.31 456.48 483.46 510.82 538.56
5.700 334.86 347.10 378.10 410.28 438.55 468.49 496.18 524.26 552.73
6.000 343.03 356.00 387.80 420.80 449.80 480.50 508.90 537.70 566.90
6.300 351.20 364.90 397.49 431.32 461.04 492.51 521.62 751.14 581.07
6.600 359.37 373.80 407.19 441.84 472.29 504.53 534.35 564.59 595.25
6.900 367.53 382.70 416.88 452.36 483.53 516.54 547.07 578.03 609.42
7.200 375.70 391.60 426.58 462.88 494.78 528.55 559.79 591.47 623.59
7.500 383.87 400.50 436.27 473.40 506.02 540.56 572.51 604.91 637.96
7.800 402.65 422.75 460.51 499.70 534.13 570.59 604.32 638.52 673.19
8.100 421.44 445.00 484.75 526.00 562.25 600.63 636.33 672.13 708.63
8.400 440.22 467.25 508.98 552.30 590.36 630.66 667.93 705.73 744.06
8.700 459.01 489.50 533.22 578.60 618.47 660.66 699.74 739.34 779.49
9.000 477.79 511.75 557.46 604.90 646.58 690.72 731.54 772.94 814.92
9.300 496.58 534.00 581.70 631.20 674.70 720.75 763.35 806.55 850.35
9.600 515.36 556.25 605.93 657.50 702.81 750.78 795.16 840.16 885.78
9.000 534.15 578.50 630.17 683.80 730.92 780.81 826.96 873.76 921.21
10.200 552.93 600.75 654.41 710.10 759.03 810.84 858.77 907.37 956.64
10.500 571.72 623.00 658.65 736.40 787.15 840.88 890..58 940.98 992.08
ΧρόνοςΑσφά-

λισης.

Ενσημα

μισθός1485.75

κλάση

20

μισθός1554.00

κλάση

21

μισθός1619.50

κλάση

22

μισθός1695.75

κλάση

23

μισθός1776.25

κλάση

24

μισθός1855.50

κλάση

25

μισθός1934.50

κλάση

26

μισθός2014.00

κλάση

27

μισθός2088.75

κλάση

28

4.500 520.01 543.90 566.82 593.51 621.69 649.42 677.07 704.90 731.06
4.800 534.87 559.44 583.02 610.47 639.45 667.98 696.42 725.04 751.95
5.100 549.73 574.98 599.21 627.43 657.21 686.53 715.76 745.18 772.84
5.400 564.59 590.52 615.41 644.39 674.98 705.09 735.11 765.32 793.73
5.700 579.44 606.06 631.60 661.34 692.74 723.64 754.45 785.46 814.61
6.000 594.30 621.60 647.80 678.30 710.50 742.20 773.80 805.60 835.50
6.300 609.16 637.14 663.99 695.26 728.26 760.75 793.14 825.74 856.39
6.600 624.02 652.68 680.19 712.22 746.03 779.31 812.49 845.88 877.28
6.900 638.87 668.22 696.38 729.17 763.39 797.86 831.83 866.02 898.16
7.200 653.73 683.76 712.58 746.13 781.55 816.42 851.18 886.16 919.05
7.500 668.59 699.30 728.77 763.09 799.31 834.97 870.52 906.30 939.94
7.800 705.73 738.15 769.26 805.48 843.72 881.36 918.88 956.65 992.10
8.100 742.88 777.00 809.75 847.88 888.13 927.75 967.25 1007.00 1044.38
8.400 780.02 815.85 850.23 890.27 932.33 974.13 1015.61 1057.35 1096.59
8.700 817.16 854.70 890.72 932.66 976.94 1020.52 1063.97 1107.70 1148.81
9.000 854.31 893.55 931.21 975.06 1021.34 1066.91 1112.33 1158.05 1201.03
9.300 891.45 932.40 971.70 1017.45 1065.75 1113.30 1160.70 1208.40 1253.25
9.600 928.59 971.25 1012.18 1059.84 1110.16 1159.68 1209.06 1258.75 1305.47
9.900 965.74 1010.10 1052.67 1102.24 1154.56 1206.07 1257.42 1309.10 1357.69
10.200 1002.88 1048.95 1093.16 1144.63 1198.97 1252.46 1305.78 1359.45 1409.91
10.500 1040.03 1087.80 1133.65 1187.03 1243.38 1298.85 1354.15 1409.80 1462.13

Στα  ποσά αυτά, δεν έχουν υπολογισθεί τα διάφορα επιδόματα: συζύγου, τέκνων, Βαρέων.

———————————————

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2005

Κώστας  Νικολάου

Μέλος  Τ.Δ.Ε.  ΙΚΑ

Πρόεδρος

Σωματείου  Οδηγών – Πωλητών &

Δ.Σ.  Ομοσπονδίας

ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ

Advertisements

Make a Comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

3 Σχόλια to “ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ”

RSS Feed for ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ-ΠΩΛΗΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ Comments RSS Feed

ΚΑΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΛΛΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2009 Η 2010 ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 2005 ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΝΟΜΙΖΩ ΕΧΟΥΝ ΑΛΑΞΕΙ

Συναδελφε,
Ειναι δυσκολο να ξαναβγουν απο την αρχη οι πινακες. Τους ετοιμαζουμε και συντομα θα τους δημοσιευσουμε. Μπορεις να ριξεις μια ματια και στο «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και αν εχεις καποια αμεση απορια μπορεις να επικοινωνησεις μαζι μας.

Οι πίνακες με τα ποσά των συντάξεων που ισχύουν σήμερα έχουν αναρτηθεί, αλλά μήπως είσαι από την Βελαώρα Ευρυτανίας ; Εγώ είμαι… από το Λημέρι!


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Αρέσει σε %d bloggers: