ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Posted on 19/03/2011. Filed under: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ |

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

——————————————————————-

      

       ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ 

       ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

 

       Οι συντάξεις αποτελούν  πολύτιμο αγαθό για κάθε εργαζόμενο, είναι ο κόπος και ο μόχθος  ολόκληρης ζωής. Για να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας πρέπει να τα γνωρίζουμε.

 

          ΠΟΣΑ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :

Βασικό: 463.18

Προσαύξηση για την σύζυγο:34.74

Προσαύξηση για παιδί (μέχρι τρία) 23.14

     ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Βασικό ποσό

463.18 €

Με σύζυγο

497.26 €

Με 1 παιδί

519.39 €

Με 2 παιδιά

541.24 €

Με 3 παιδιά

563.16 €

ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΟ

Με 1 παιδί

486.06 €

Με 2 παιδιά

508.40 €

Με 3 παιδιά

530.31 €

 

Την  κατώτατη σύνταξη  δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, που έχουν τουλάχιστο  4.500 ημέρες ασφάλιση και έχουν τα απαιτούμενα όρια ηλικίας (65 οι άνδρες και 60 οι  γυναίκες )  ασχέτως εάν η σύνταξη που  τους αναλογεί  είναι  μικρότερη  από αυτή των κατωτάτων ορίων.

Είναι ευνόητο για όσους συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς της πρόωρης – μειωμένης,  η σύνταξη να μειώνεται κάτω από τα ποσά των κατωτάτων ορίων.

Εξαίρεση γίνεται και δεν μειώνονται οι συντάξεις μητέρων με ανήλικο παιδί.

Για όσους συνταξιοδοτούνται με τα ποσά των κατωτάτων ορίων, αλλά έχουν περισσότερες από 4.500 ημέρες ασφάλισης, τότε δικαιούνται 1% για κάθε 300 ημέρες προσαύξηση επί του συντάξιμου μισθού.

    ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ:

Κατά την έννοια  συντάξιμος μισθός, είναι το άθροισμα του συνόλου των αποδοχών της  πενταετίας πριν από την συνταξιοδότηση,  δια των ημερών  εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στην πενταετία αυτή.

Οι αποδοχές της κρίσιμης πενταετίας  αναπροσαρμόζονται με βάση  το αντίστοιχο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 15ης ασφαλιστικής κλάσης της συγκεκριμένης περιόδου.

Για το λόγο αυτό παραθέτουμε τους συντελεστές  της προηγούμενης 10ετίας από το έτος 2007.

          ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1997 – 2006:

Οι αποδοχές του έτους  1997  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 32.34    = 1,4465

Οι αποδοχές του έτους  1998  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 33.54    = 1,3947

Οι αποδοχές του έτους  1999  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 34.86    = 1,3419

Οι αποδοχές του έτους  2000  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 36.27    = 1.2897

Οι αποδοχές του έτους  2001  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 38.27    = 1,2223

Οι αποδοχές του έτους  2002  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 39.61    = 1,1810

Οι αποδοχές του έτους  2003  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 41.19    = 1,1357

Οι αποδοχές του έτους  2004  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 43.25    = 1,0816

Οι αποδοχές του έτους  2005  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 44.98    = 1,0400

Οι αποδοχές του έτους  2006  αναπροσαρμόζονται κατά:  46.78 / 46.78    = 1

Υπενθυμίζουμε:

Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2084/1992, για όσους υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1-1-2002, για τον προσδιορισμό των συντάξιμών αποδοχών της κρίσιμης περιόδου δεν λαμβάνονται υπόψη τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – επίδομα άδειας.

Στην κρίσιμη πενταετία θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης, διαφορετικά ανατρέχουμε στο προηγούμενο έτος μέχρι να συμπληρώσουμε  τον αριθμό 1.000.

Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει την καλύτερη πενταετία μέσα στην προηγούμενη 10ετία και το ΙΚΑ είναι υποχρεωμένο να υποδείξει στον ασφαλισμένο ποια είναι  καλύτερη πενταετία.

 

          ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

          Τεκμαρτά ημερομίσθια – μισθοί για το 2007

Ως γνωστό οι ασφαλιστικές κλάσεις είναι 28, όμως λόγω συντομίας αναφερόμαστε από την 10η και άνω:

Ασφ/τική κλάση

 Ημερομίσθιο

από   –   έως

 Τεκμαρτό

ημερομίσθιο

 Συντάξιμος  μισθός

Από  –   έως

 Τεκμαρτός

Μισθός

10η 31,62    έως    33,91

33.02 €

  790,26    έως     847,76 825,50
11η 33,92    «»     37,27

35.34 €

  847,76    «»      931,75

883,50

12η 37,28    «»     40,40

38.50 €

  931,76    «»     1010,00

962,50

13η 40,41    «»     43,95

41.94 €

1010,01    «»     1098,75

1048,50

14η 43,96    «»     47,37

45.51 €

1098,76    «»     1184,25

1137,75

15η 47,38    «»     50,60

48.65 €

1184,26    «»     1265,00

1216,25

16η 50,61    «»     53,83

51.97 €

1265,01    «»     1345,75

1299,25

17η 53,84    «»     56,86

55.05 €

1345,76    «»     1421,50

1376,25

18η 56,87    «»     59,99

58.16 €

1421,51    «»     1499,75

 1454,00

19η 60,00    «»     63,24

61.32 €

1499,76    «»     1581,00

1533,00

20η 63,25    «»     66,14

64.28 €

1581,01    «»     1653,50

1607,00

21η 66,15    «»     68,95

67.24 €

1653,51    «»     1723,75

1681,00

22η 68,96    «»     72,04

70.06 €

1723,76    «»     1801,00

1751,50

23η 72,05    «»     75,04

73.36 €

1801,01    «»     1886,00

1834,00

24η 75,45    «»     78,92

76.85 €

1886,01    «»     1973,00

1921,25

25η 78,93    «»     82,35

80.28 €

1973,01    «»     2058,75

2007,00

26η 82,36    «»     85,77

83.70 €

2058,76    «»     2144,25

2092,50

27η 85,78    «»     89,06

87.13 €

2144,26    «»     2226,50

2178,25

28η 89,07    «»     92,60

90.37 €

2226,51    «»     2315,00

2259,25

 

          ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ:

Για τους ασφαλισμένους έως 31-12- 1992 το ανώτατο όριο μέχρι του οποίου υπολογίζονται εισφορές διαμορφώθηκε σε 92.60 € για 1 ημέρα και σε 2.315 € για 25 ημέρες ασφάλιση ( μηνιαίος μισθός).

Για τους νεοασφαλιζόμενους από 1-1-1993 και μετά, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών είναι 5.279.57 €.

 

          ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη:

ü  Ο συντάξιμος μισθός, ο οποίος για τις ασφαλιστικές κλάσεις, από την 12η (962 € ) έως την 28η ( 2.259 € ) προσαυξάναναται κατά 30%.

ü  Ο αριθμός ημερών ασφάλισης, οι οποίες οπό τις 3.000 ημέρες έως τις 7.500, κάθε 300 ημέρες προσαυξάνουν με 1%, ενώ από 7.800 ημέρες και άνω προσαυξάνουν με 2.5%.

** Με ποσοστό 32% προσαυξάνεται ο συντάξιμος μισθός για την 11η ασφαλιστική κλάση.   Με 34% για την 10η. Με  36% για την 9η. Με 38% για την 8η.  Με 40%για την 7η.  Με 43% για την 6η. Με 46% για την 5η. Με 50% για την 4η,. Με 55% για την 3η. Με 60% για την 2η. Με 70% για την 1η ασφαλιστική κλάση.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Στην πρώτη στήλη είναι ο χρόνος ασφάλισης σε ημέρες και σε έτη, δίπλα είναι τα ποσοστά σύνταξης  που αναλογούν για κάθε  χρόνο ασφάλισης  ανάλογα με το συντάξιμο μισθό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ημέρες        –        Έτη

 

Ποσοστά

επί του συντάξιμου μισθού

 3.300                    11

31%

 3.600                    12

32%

 3.900                    13

33%

 4.200                    14

34%

 4.500                    15

35%

 4.800                    16

36%

 5.100                    17

37%

 5.400                    18

38%

 5.700                    19

39%

 6.000                    20

40%

 6.300                    21

41%

 6.600                    22

42%

 6.900                    23

43%

 7.200                    24

44%

 7.500                    25

45%

 7.800                    26

47.5%

 8.100                    27

50%

 8.400                    28

52.5%

 8.700                    29

55%

 9.000                    30

57.5%

 9.300                    31

60%

 9.600                    32

62.5%

 9.900                    33

65%

10.200                   34

67.5%

10.500                   35

70%

10.800                   36

72.5%

11.100                   37

75%

11.400                   38

77.5%

11.700                   39

80%

12.000                   40

82.5%

12.300                   41

85%

12.600                   42

87.5%

12.900                   43

90%

13.200                   44

92.5%

13.500                   45

95%

13.800                   46

87.5%

14.100                   47

100%

** Τα ποσοστά αυτά αφορούν τις συντάξιμες  αποδοχές από ( 962 € ) της  12ης ασφαλιστικής κλάσης  έως την 28η ( 2.259 € ).

        ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Στην πρώτη στήλη είναι οι ημέρες ασφάλισης.

Στις επόμενες στήλες οι ασφαλιστικές κλάσεις από την 12η έως την 28η με τον αντίστοιχο συντάξιμο μισθό και με τα ποσά σύνταξης που αναλογούν.

 Ημέρες

ασφάλισης

Κλάση

12η

συντξ.

μισθός

962 €

Κλάση

13η

συντξ.

μισθός

1.048 €

Κλάση

14η

συντάξ.

μισθός

1.137 €

Κλάση

15η

συντάξ

μισθός

1.216 €

Κλάση

16η

συντάξ

μισθός

1.299 €

Κλάση

17η

συντάξ

μισθός

1.376 €

Κλάση

18η

συντάξ

μισθός

1.454 €

Κλάση

19η

συντάξ

μισθός

1.533 €

Κλάση

20η

συντάξ

μισθός

1.607 €

4.500

336.8

 366.9  398.2 425.6 454.7 481.6 508.9 536.5 562.4
4.800

346.5

377.4 409.5 437.8 467.7 495.4 523.4 551.8 578.5
5.100

356.1

387.9 420.9 450.0 480.7 509.2 537.9 567.2 594.5
5.400

365.7

398.4 432.3 562.1 493.7 522.9 552.5 582.5 610.6
5.700

375.3

408.9 443.7 474.3 506.7 536.7 567.0 597.8 626.7
6.000

385.0

419.4 455.1 486.5 519.7 550.5 581.6 613.2 642.8
6.300

394.6

429.8 466.4 498.6 532.6 564.2 596.1 628.5 658.8
6.600

404.2

440.3 477.8 510.8 545.6 578.0 610.6 643.8 674.9
6.900

413.8

450.8 489.2 522.9 558.6 591.7 625.2 659.1 691.0
7.200

423.5

461.3 500.6 535.1 571.6 605.5 639.7 674.5 707.0
7.500

433.1

471.8 511.9 547.3 584.6 619.3 954.3 689.8 723.1
7.800

457.1

498.0 540.4 577.7 617.1 653.7 690.6 728.1 763.3
8.100

481.2

524.2 468.8 608.1 649.6 688.1 727.0 766.5 803.5
8.400

505.3

550.4 597.3 638.5 682.1 722.5 763.3 804.8 843.6
8.700

529.3

576.6 625.7 668.9 714.5 756.9 799.7 843.1 883.8
9.000

553.4

602.8 654.2 699.3 747.0 791.3 836.0 881.4 924.0
9.300

577.5

629.1 682.6 729.7 779.5 825.7 872.4 919.8 964.2
9.600

601.5

655.3 711.0 760.1 812.0 860.1 908.7 958.1 1004.3
9.900

625.6

681.5 739.5 790.5 844.5 894.5 945.1 996.4 1044.5
10.200

649.6

707.7 767.9 820.9 876.9 928.9 981.4 1034.7 1084.7
10.500

673.7

733.9 796.4 851.3 909.4 963.3 1017.8 1073.1 1124.9
10.800

697.8

760.1 824.8 881.7 941.9 997.7 1054.1 1111.4 1165.0
11.100

721.8

786.3 853.3 912.1 974.4 1032.1 1090.5 1149.7 1205.2
11.400

745.9

812.5 881.7 942.5 1006.9 1066.5 1126.8 1188.0 1245.4
11.700

770.0

838.8 910.2 973.0 1039.4 1101.0 1163.2 1226.4 1285.6
12.000

794.0

865.0 938.6 1003.4 1071.8 1135.4 1199.5 1264.7 1325.7
12.300

818.1

891.2 967.0 1033.8 1104.3 1169.8 1235.9 1303.0 1365.9
12.600

842.1

917.4 995.5 1064.2 1136.8 1204.2 1272.2 1341.3 1406.1
12.900

866.2

943.6 1023.9 1094.6 1169.3 1238.6 1308.6 1379.7 1446.3
13.200

890.3

969.8 1052.4 1125.0 1201.8 1273.0 1344.9 1418.0 1486.4
13.500

914.3

996.0 1080.8 1155.5 1234.2 1307.4 1381.3 1456.3 1526.6
13.800

938.4

1022.2 1109.3 1185.8 1266.7 1341.8 1417.6 1494.6 1566.8
14.100

962.5

1048.5 1137.7 1216.2 1299.2 1376.2 1454.0 1533.0 1607.0


ΗμέρεςΑσφ/σης

Κλάση

21η

συντάξ.

μισθός

1.681 €

Κλάση

22η

συντάξ.

μισθός

1.751 €

Κλάση

23η

συντάξ.

μισθός

1.834 €

Κλάση

24η

συντάξ.

μισθός

1.921 €

Κλάση

25η

συντάξ.

μισθός

2.007 €

Κλάση

26η

συντάξ.

μισθός

2.092 €

Κλάση

27η

συντάξ.

μισθός

1.178 €

Κλάση

28η

συντάξ.

μισθός

2.259 €

 
4.500 588.3 613.0 641.9 672.4 702.4 732.3 762.3 790.7  
4.800 605.1 630.5 660.2 691.6 722.5 753.3 784.1 813.3  
5.100 621.9 648.0 678.5 710.8 742.5 774.2 805.9 835.9  
5.400 638.7 665.5 696.9 730.0 762.6 795.1 827.7 858.5  
5.700 655.5 683.0 715.2 749.2 782.7 816.0 849.5 881.1  
6.000 672.4 700.6 733.6 768.5 802.8 837.0 871.3 903.7  
6.300 689.2 718.1 751.9 787.7 822.8 857.9 893.0 926.2  
6.600 706.0 735.6 770.2 806.9 842.9 878.8 914.8 948.8  
6.900 722.8 753.1 788.6 826.1 863.0 899.7 936.6 971.4  
7.200 739.6 770.6 806.9 845.3 883.0 920.7 958.4 994.0  
7.500 756.4 788.1 825.3 864.5 903.1 941.6 980.2 1016.6  
7.800 798.4 831.9 871.1 912.5 953.3 993.9 1034.6 1073.1  
8.100 840.5 875.7 917.0 960.6 1003.5 1046.2 1089.1 1129.6  
8.400 882.5 919.5 962.8 1008.6 1053.6 1098.5 1143.5 1186.1  
8.700 924.5 963.3 1008.7 1056.6 1103.8 1150.8 1198.0 1242.5  
9.000 966.5 1007.1 1054.5 1104.7 1154.0 1203.1 1252.4 1299.0  
9.300 1008.6 1050.9 1100.4 1152.7 1204.2 1255.5 1306.9 1355.5  
9.600 1050.6 1094.6 1146.2 1200.7 1254.3 1307.8 1361.4 1412.0  
9.900 1092.6 1138.4 1192.1 1248.8 1304.5 1360.1 1415.8 1468.5  
10.200 1134.6 1182.2 1237.9 1296.8 1354.7 1412.4 1470.3 1524.9  
10.500 1176.7 1226.0 1283.8 1344.8 1404.9 1464.7 1524.7 1581.4  
10.800 1218.7 1269.8 1329.6 1392.9 1455.0 1517.0 1579.2 1637.9  
11.100 1260.7 1313.6 1375.5 1440.9 1505.2 1569.3 1633.6 1694.4  
11.400 1302.7 1357.4 1421.3 1488.9 1555.4 1621.6 1688.1 1750.9  
11.700 1344.8 1401.2 1467.2 1537.0 1605.6 1674.0 1742.6 1807.4  
12.000 1386.8 1444.9 1513.0 1585.0 1655.7 1726.3 1797.0 1863.8  
12.300 1428.8 1488.7 1558.9 1633.0 1705.9 1778.6 1851.5 1920.3  
12.600 1470.8 1532.5 1604.7 1681.0 1756.1 1830.9 1905.9 1976.8  
12.900 1512.9 1576.3 1650.6 1729.1 1806.3 1883.2 1960.4 2033.3  
13.200 1554.9 1620.1 1696.4 1777.1 1856.4 1935.5 2014.8 2089.8  
13.500 1596.9 1663.9 1742.3 1825.1 1906.6 1987.8 2069.3 2146.2  
13.800 1638.9 1707.7 1788.1 1873.2 1956.8 2040.1 2123.7 2202.7  
14.100  1681.0 1751.5 1834.0 1921.2 2007.0 2092.5 2178.2 2259.2  

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ:

Επίδομα συζύγου: Ποσό ίσο με το ενάμισι ημερομίσθιο τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε το οποίο  είναι 41,94 €.

Επίδομα παιδιών:  20% της σύνταξης για το πρώτο παιδί, 15% για το δεύτερο και 10% για το τρίτο, με περιοριστικό όριο όσο τα ποσά τις 10η ασφαλιστικής κλάσης, τα οποία είναι για πρώτο παιδί  165,10 €, για το δεύτερο 123,83 €, και για το τρίτο 82,55 €.


Πριμοδότηση Βαρέων:  Για  όσους ανήκουν στα ΒΑΡΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ και δεν συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των Βαρέων αλλά με τις κοινές διατάξεις, τότε για τις ημέρες που καταβλήθηκαν εισφορές στα Βαρέα Επαγγέλματα δικαιούνται προσαύξηση και η οποία αναλογεί:

α) Από τις  3.300 ημέρες  μέχρι τις  7.779 ημέρες στα ΒΑΡΕΑ, για κάθε 300 ημέρες πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 1.

β) Από τις 7.800 ημέρες και άνω, για κάθε 300 ημέρες και από την 12η ασφαλιστική κλάση και άνω, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 2,5.

γ) Τα δύο γινόμενα αθροίζονται και το άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 20%.

δ) Το νέο γινόμενο αποτελεί το ποσοστό πριμοδότησης επί του συντάξιμου μισθού.

Π.χ. ασφαλισμένος  που ανήκει στην 22η ασφαλιστική κλάση και έχει πραγματοποιήσει συνολικά 9.500 ημέρες ασφάλιση από τις οποίες οι τελευταίες 2.500 ημέρες είναι στα βαρέα, το ποσοστό πριμοδότησης θα είναι 3,368% που βρίσκεται ως εξής:

α) Αφαιρούμε από τις 9.500 – 7.799 = 1701 ημέρες οι οποίες  θα πολλαπλασιαστούν  με τον αριθμό 2,5.

Οι 1.701 ημέρες διαιρούνται με το 300 (1.701:300) = 5,67  και πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 2,5  (5,67 Χ 2.5)  =  14,18      

 

β)  Αφαιρούμαι τις 1.701 από το σύνολο των βαρέων που είναι 2.500,  (2.500 – 1.701) = 799 οι οποίες θα πολλαπλασιαστούν  με τον αριθμό 1.

Οι 799 ημέρες διαιρούνται με το 300 (799 : 300) = 2,66 και πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 1 (2.66 Χ 1 )   =  2,66

 

γ)   Προσθέτουμε τα δύο γινόμενα ( 14,18 + 2,66 ) = 16,84. Πολλαπλασιάζουμε το 16,84 με το 20% = 3,368 % ποσοστό πριμοδότησης .


δ) Αφού ο συντάξιμος μισθός της 22η ασφαλιστικής κλάσης είναι 1.751,50 € επί 3,368% = 58.99 € προσαύξηση.

————————-

Νικολάου Κώστας

 

Μέλος

Εκτελεστικής Επιτροπής

Ομοσπονδίας

ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ

&

Διοικούσα Επιτροπή

ΚΕΠΕΑ  /  ΓΣΕΕ

Advertisements

Make a Comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Αρέσει σε %d bloggers: